Kies je brandstof

XL Premium Brandstoffen

Avec les supercarburants Euro XL et Diesel XL, Texaco propose un carburant qui est clairement plus économique, plus puissant et plus propre que les carburants ordinaires.  Diesel XL convient pour tous les moteurs diesel. De même, faire le plein d'Euro XL ne pose aucun problème pour la plupart des voitures. Pour les voitures de collection, motos et voitures de sport, il est recommandé de n'utiliser que de l'Euro 98. Consultez à cet effet le manuel d'utilisation ou votre concessionnaire.    

Benzine

Texaco biedt twee soorten benzine: Euro95 (ongelode benzine, 95 octaan) en Superplus (ongelode benzine, 98 octaan). 

Aan onze benzine voegen wij standaard een samenstelling toe van kwalitatief hoogwaardige additieven voor betere prestaties van de motor, lagere emissies, schonere motor en bescherming tegen corrosie.

E10

Per 1 januari 2017 is de brandstof Euro 95 in België vervangen door 95 E10. 95 E10 is een benzinebrandstof die volgens de geldende normen tot 10 % bio-ethanol bevat. Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam geproduceerd wordt uit biomassa.

In België wordt bio-ethanol voornamelijk gemaakt van zetmeel uit graangewassen en van suiker uit suikerbieten. In de benaming staat E voor ethanol en 10 voor 10 % (maximum). Met bio-ethanol in benzine kan de uitstoot van CO2 van onze voertuigen worden verminderd en kunnen we ons tegen 2020 conformeren aan de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie in het vervoer.

De meest gangbare benzinevoertuigen hebben motoren die compatibel zijn met 95 E10. Voor voertuigen die niet compatibel zijn met 95 E10 kan vanaf 1 januari 2017 gebruik gemaakt worden van Euro 98. Raadpleeg voor meer informatie http://e10.febiac.be/nl of volg de instructies van uw dealer. 

Diesel

Diesel is, net als benzine, een mengsel van koolwaterstoffen, afkomstig van diverse raffinageprocessen. Deze koolwaterstoffen zijn zwaarder dan die in benzine; ze hebben een kooktraject tussen 180 en 370°C. Voor diesel geldt in België een maximaal zwavelgehalte van 50 mg/kg. Ook aan de Texaco diesel worden standaard hoogwaardige additieven toegevoegd. Deze zorgen voor betere prestaties van de motor, lagere emissies, schonere motor en bescherming tegen corrosie.

Aanbod Mazout

Bekijk hier het overzicht van onze mazout verdelers.


Electrisch Rijden

Texaco heeft momenteel station Drongen Noorden Drongen Zuid in België uitgerust met elektrische laadpalen. Deze laadpalen zijn voorzien van snelladers met laadvermogens tot 50 kilowatt. Gezien de ontwikkelingen en de vraag naar duurzame energie zullen we hierop komende tijd verder inspelen.

LPG

LPG staat voor Liquified Petroleum Gas (vloeibaar gas of autogas): een mengsel van propaan en butaan. Deze twee gassen ontstaan bij de raffinage van ruwe olie. De verhouding tussen propaan en butaan verschilt per seizoen. Zo heeft men meer propaan in de winter - omwille van de betere starteigenschappen ervan en meer butaan in de zomer.

Adblue®

AdBlue® is de handige oplossing voor euro 4 & euro 5 vrachtwagens uitgerust met SCR (Selective Catalytic Reduction). Adblue® is een ongevaarlijke ureumoplossing van 32,5%, een stikstofverbinding in gedemineraliseerd water, speciaal ontwikkeld om uitlaatgassen te behandelen. Adblue® wordt vermengd met de uitlaatgassen alvorens door de SCR-katalysator te gaan. Deze convertor breekt de gassen af tot schadeloos natuurlijk water en stikstof en is hierdoor beter voor het milieu. Adblue® wordt bewaard in een aparte kleine tank van de vrachtwagen.

GTL

Salland Olie levert sinds januari 2013 deze milieu vriendelijke brandstof aan haar klanten, zowel thuis als onderweg. Er wordt dus niet alleen over duurzaamheid gepraat, maar we doen ook duurzaam!

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). 
Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is. Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt: een ultra schone brandstof.

CNG & LNG

CNG of Compressed Natural Gas is een zeer schoon en voordelig aardgas product. In vergelijking met benzine en diesel heeft het een lagere uitstoot CO2, NOx en fijnstof. 


LNG of Liquid Natural Gas is net als CNG een zeer schoon aardgas product voor de transportsector. In vergelijking met benzine en diesel heeft het een lagere uitstoot CO2, NOx en fijnstof. LNG geeft niet alleen minder uitstoot: het is ook schoner voor de motor. In de praktijk blijkt dat een LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor.

Biobrandstoffen

Onze benzines en diesels bevatten naast koolwaterstoffen 
uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn  
hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grond- of afvalstoffen 
van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing 
van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk
 toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden 
voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit 
bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.

Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

Brandstofkwaliteit                                                                                               

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.